دتکتور آدرس پذیرمقایسه کالا (0)


دتکتور UV آدرس پذیر

دتکتور UV آدرس پذیر

دتکتور UV آدرس پذیر مالترون ساخت سنگاپور با مدل DET-A104به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه LPCB می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور آدرس پذیر

دتکتور آدرس پذیر

دتکتور آدرس پذیر مالترون ساخت سنگاپور با مدلDZ-03 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه LPCB می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت ساخت کمپانی SD3 فرانسه با مدلTA05 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه EN-54 می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت ساخت کمپانی نوتیفایر آمریکا با مدلFST-851-lN به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه UL می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت مالترون ساخت سنگاپور با مدلDET-A103 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه LPCB می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت ساخت کمپانی SD3 فرانسه با مدلTA05 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه EN-54 می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور حرارت اپتیکال

دتکتور حرارت اپتیکال

دتکتور حرارت اپتیکال ساخت کمپانی SD3 فرانسه با مدلMA05 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه EN-54 می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور حرارت نوتیفایر

دتکتور حرارت نوتیفایر

دتکتور حرارت نوتیفایر آمریکا با مدل FST-851-R به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه UL می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور دود

دتکتور دود

دتکتور دود مالترون ساخت سنگاپور با مدلDET-A102 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه LPCB می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور دود اپتیکال

دتکتور دود اپتیکال

دتکتور دود اپتیکال ساخت کمپانی نوتیفایر آمریکا با مدلFSP-851-lN به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه UL می باشد.برای خرید این محصول با ما تم..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور دود اپتیکال

دتکتور دود اپتیکال

دتکتور دود اپتیکال ساخت کمپانی SD3 فرانسه با مدلOA05 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه EN-54 می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیری..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور دود و حرارت

دتکتور دود و حرارت

دتکتور دود و حرارت مالترون ساخت سنگاپور با مدلDET-A101 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تاییدیه LPCB می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دتکتور شعله

دتکتور شعله

دتکتور شعله ساخت کمپانی SD3 فرانسه با مدلIR95-S95 به بازار عرضه می گردد.این دتکتور دارای تایییدیه EN-54 می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)