کپسول های دستیمقایسه کالا (0)


اسپری خاموش کننده Fire Cut

اسپری خاموش کننده Fire Cut

اسپرى فوم خاموش كننده آتش FIRE CUT با قدرت اطفايى فوق العاده بالا واستفاده آسان براى تمامى سنين حتى كودكان كوچك  با قابليت جانمايى آسان ،بدو..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول  آب و گاز -12 کیلوگرمی

کپسول آب و گاز -12 کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی آب و گاز دوازده کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما ت..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول CO2 - شش کیلوگرمی

کپسول CO2 - شش کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده پرتابل CO2 شش کیلوگرمی با طراحی استاندارد اروپا و استاندارد شماره (869) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای خرید این..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول CO2 - چهار کیلوگرمی

کپسول CO2 - چهار کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده پرتابل CO2 با طراحی استاندارد اروپا و استاندارد شماره (869) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانبرای خرید این محصول با ما تماس بگیر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول CO2 -دوازده کیلوگرمی

کپسول CO2 -دوازده کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده پرتابل CO2 دوازده کیلوگرمی با طراحی استاندارد اروپا و استاندارد شماره (869) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانبرای خرید این محصول..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول CO2 -سی کیلوگرمی

کپسول CO2 -سی کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده پرتابل CO2 سی کیلوگرمی با طراحی استاندارد اروپا و استاندارد شماره (869) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانبرای خرید این محصول ب..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آب و گاز -50 کیلوگرمی

کپسول آب و گاز -50 کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی آب و گاز پنجاه کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما تم..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آب و گاز -9 کیلوگرمی

کپسول آب و گاز -9 کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی آب و گاز نه کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -دو کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -دو کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودر و گاز دو کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما تما..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -دوازده کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -دوازده کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودر و گازدوازده کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -سه کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -سه کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودر و گازسه کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -نه کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -نه کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودر و گازنه کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما تماس..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -پنجاه کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -پنجاه کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودر و گاز پنجاه کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -چهار کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -چهار کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودر و گاز چهار کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما ت..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -یک کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز -یک کیلوگرمی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودر و گاز یک کیلوگرمی تولید شرکت البرزنجات (پیشرو) قابل تامین جهت کلاس های BC وABC می باشد.برای خرید این محصول با ما تما..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نمايش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)