سیستم اطفا حریق CPS-1230 از ماده اطفاء Novec 1230 برای حفاظت از تابلوها و کابینت ها بهره می برد

برچسب ها: اطفا حریق گازی وایکینگ CPS 1230